Sumeko Oy:n sumeko.fi-sivuston (http://www.sumeko.fi) käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä sumeko.fi-sivustoa sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Sumeko Oy voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään sumeko.fi-sivuston käytöstä.

Miksi käytämme evästeitä?

Eväste on lyhyt tekstinpätkä, jonka käyttämäsi verkkosivusto lähettää selaimeesi. Käynnistäsi tallentuneiden tietojen avulla pystymme kehittämään sivustoa paremmaksi. Eväste voi helpottaa seuraavaa käyntikertaasi ja tehdä sivustosta sinulle hyödyllisemmän. Evästeillä on tärkeä rooli. Ilman niitä verkon käyttäminen olisi paljon turhauttavampaa.

Käytämme evästeitä moniin tarkoituksiin. Niiden avulla esimerkiksi laskemme sivun kävijämäärän sekä autamme sinua ottamaan käyttöön palveluitamme.

Jos et halua, että käytämme evästeitä, niin kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään sumeko.fi-sivuston käytöstä. Ilman evästeitä emme voi taata sivuston toimivuutta. Lisätietoja evästeiden käytöstä voit kysyä osoitteesta tiedotus@sgn.fi.

Tekijänoikeudet

Sumeko.fi-sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Sumeko Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sumeko.fi-sivuston sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Sumeko Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.

Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Sivustoa saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivuston sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Sumeko Oy:n erillistä kirjallista suostumusta.

Vastuuvapaus

Sumeko.fi-sivuston sisältö esitetään sitoumuksetta ja “sellaisena kuin ne ovat”. Sumeko Oy ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Palveluntarjoaja ei takaa sumeko.fi-sivuston keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Sumeko Oy ei vastaa sivujen saatavuudesta. Sumeko Oy pidättää itsellään oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

Sumeko.fi-sivustolta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Sumeko Oy:n ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Sumeko Oy:n toimesta eikä Sumeko Oy vastaa niiden sivujen sisällöstä.

Sumeko Oy ei vastaa sumeko.fi-sivuston ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Sumeko Oy ei ole vastuussa sumeko.fi-sivustollaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Sumeko Oy:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Aineiston lähettäminen Sumeko Oy:lle

Lähettämällä aineistoa jollekin Sumeko Oy:n palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai sumeko.fi-sivuston välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Sumeko Oy:n sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

Sumeko Oy:n ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Sumeko Oy voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Yksityisyyden suoja

Sumeko Oy noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.